TEL: 0266 715 28 70 - 0532 609 39 61E-MAİL: 33hsen@gmail.com

ERKEN DOĞUM TEHDİDİ

Erken Doğum Tehdidi Tedavisi
A) MATERNAL HİDRASYON ve YATAK İSTİRAHATİ
B) TOKOLİTİK İLAÇLAR:
            * KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ
                         *BETA ADRENERJİK AGONİSTLER
                         *PROSTAGLANDİN İNHİBİTÖRLERİ
                         *MAGNESİUM SÜLFAT
                         *YENİ AJANLAR: ATOSİBAN, NİTROGLİSERİN
KOMBİNE TEDAVİLER
C) ANTİBİYOTERAPİ
D) KORTİKOSTEROİD UYGULAMASI
Kalsiyum Kanal Blokerleri:
Vasodilatatör etkileri fazla, kardiak etkileri ise minimal olan nifedipin gibi dihidropridin grubu kalsiyum kanal blokerleri kullanılır.
Etkileri hücre membranı üzerindeki voltaja bağımlı yavaş kalsiyum kanalları üzerinedir. Bu kanalların inhibisyonu ile Ca++’un hücre içine girişi ve dolayısıyla kas kontraksiyonu engellenir
Oral uygulamadan sonra 20 dakika, sublingual uygulamadan sonra ise 3-5 dakika içinde etkisi başlar. Bir saatte plasma tepe konsantrasyonuna ulaşır. Yarılanma ömrü 2-3 saattir.

TOKOLİTİK NİFEDİPİN UYGULAMASI:
Yükleme Dozu: Tedaviye 10 mg sublingual kapsül ile başlanır. Kontraksiyonlar devam ediyorsa 15 dk sonra ikinci 10 mg doz PO verilir. Kontraksiyonlar hala devam ediyorsa 15 dk aralar ile ilk 1 saatte toplam 40 mg olmak üzere 10 mg caps. verilir.
İdame dozu olarak: 4×1, 10 mg po devam edilir. Maksimum doz 160 mg/gün’dür (Nifedipine= Adalat, Nidilat 10 mg tb)
Maternal Yan etkiler: Flushing, başağrısı, taşikardi
Gösterilmiş bir fetal yan etkisi bulunmamaktadır
MgSO4 ile birlikte kullanılmaması önerilmektedir.

RİTODRİN UYGULAMA PROTOKOLÜ:
500 cc RL içine 1 amp (50 mcg) ritodrin konulur ve 1 damlasında 5 mcg ritodrin solüsyonu hazırlanır
Başlangıç dozu: 10 dml (50 mcg)/dk
Kontr duruncaya dek 10-15 dk ara ile 10 damla arttırılır
Maksimum doz 80 dml/dk
Kont durduğu dozda 12 saat devam edilir
Son 30 dk içinde 10 mg po tablet ile 6×1 olarak devam edilir
İV tedavi sırasında: maternal kalp hızı, TA, kan şekeri, K+
Pulmoner ödem açısından dikkatli olunmalı (Günde 2000 cc ‘den fazla sıvı verilmemeli)
RİTODRİN UYGULAMASININ KONTRENDİKASYONLARI
Kardiak aritmi
Thyreotoksikoz
Kontrol altında olmayan Diabetes mellitus
Maternal Nabız > 130-140 /dk
Myokardial iskemi
Hipotansiyon
MgSO4 TOKOLİTİK UYGULAMASI:
Yükleme dozu: 4-6 gr, 20 dk içinde verilir
İdame: 1-3 gr/saat (Max; 6 gr/saat)
MgSO4 tedavisi kalp bloğu, myastenia gravis, veya önemli myokardial hastalığı olanlarda kontraendikedir. Nifedipinle birlikte kullanılmamalıdır
Maternal YE: Bulantı, kusma, Görmede bulanıklık, diplopi, baş ağrısı, letarji, Nefes darlığı, pulmoner ödem, ileus, Üriner retansiyon
Fetal YE: Kas tonusu ¯, respiratuar güçlük, uykuya meyil, Kemik anomalileri ve konjenital rikets (>7gün)
PROSTAGLANDİN İNHİBİTÖRLERİ:
Siklooksijenaz enzim inhibisyonu yoluyla etkilerini gösterirler. Siklooksijenaz enzimi PG sentezinin ilk basamağı olan araşidonik asidin (AA) PGG2’ye dönüşümünü sağlar. Diğer bütün PG’ler bu ilk basamaktan sonra oluşur.
Erken doğum tedavisinde en yaygın kullanılanı indometazindir
Oral ve rektal alımdan sonra gastrointestinal sistemden tam olarak emilir ve iki saat sonra kanda tepe noktasına ulaşır. Yarı ömrü 2-11saat arasında değişir.
Başlangıç dozu 50-100 mg rektal yol ile
İdame dozu 24-48 saat süre ile 4×25 mg po veya 4×50 mg rectal.

KORTİKOTERAPİ
24-34. Hft arasında uygulanır
> 34 hft: neonatal morbidite ve RDS etkilenmez
Optimal fayda: 2. Dozdan 24 saat sonra başlar ve 7 gün sürer
Betamethason 2×12 mg (24 saat ara ile) IM İki Doz
Dexamethasone 5mg/12 saat IM Dört Doz
Kaynak  :  prof. Dr.  Turhan Uslu    kadın hast. ve doğum  uzmanı   9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Gebelik
Jinekoloji
İletişim Bilgileri (Harita)
Telefon
0266 715 28 70 - 0532 609 39 61
E-Mail
33hsen@gmail.com
Adres
Hacıyusuf Mh. İnönü Cd. Gözde Apt. No:101/2 Bandırma / Balıkesir
© 2017 Jin. Op. Dr. Halil ŞEN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Tüm Hakları Saklıdır.

Web Tasarım & Kodlama